Avtorj objav: SPLETster

Oblikovne smernice za spletne strani v letu 2016

Splet podob – velika slikovna ozadja spletnih strani Fotografije vedno bolj pridobivajo pomembno vlogo pri digitalnem komuniciranju, pa naj gre za spletne trgovine, korporativne in portfolio strani ter tudi na osebnih blogih. S slikami na spletu se bolj približamo obiskovalcu in izraziteje posredujemo svoje sporočilo. Še ne dolgo nazaj, so bile te slike precej nenaravne, […]

Splet sobodajalcev

Inn.proskorlaj.si je nova spletna stran, ki nastaja z namenom olajšati snovanje spletnih strani sobodajalcev.  Spletna stran ponuja nekaj izhodišč za izdelavo učinkovite in sodobne spletne strani in se bo v prihodnje dopolnjevala. Gre za stran, ki bo vsebinsko namenjena izključno razvijanju spletne pojavnosti sobodajalcev.  Več splošnih vsebin na temo spletnih strani, pa gostita matična stran SPLETster.net ter […]